Учителите в гимназия „Меридиан 22” са:

     - Утвърдени специалисти

     - Учени от престижни университети

     - Преподаватели, специализирали в чужбина

     - Квалифицирани ІВ учители и екзаминатори 

Даниела Куманова – директор                                          
Завършила Софийския университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Българска филология”. Утвърден специалист с професионална квалификация и опит в сферата на международното образование. Специализирала е за преподавател в Дипломната програма и ІВ координатор.  Преподава IB Language A: Literature.


 

Йоана Калапиш-заместник-директор,координатор на Дипломната програма на IB 

Завършила Софийския университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Математика и информатика”. С богат опит в подготовка на ученици за национални и международни състезания по математика. Специализирала е за преподавател в Дипломната програма на ІВ в Оксфорд, колеж Сейнт Клеър. Преподава IB Mathematics SL and HL.

Ваня Димитрова – български език и литература
Завършила Софийския университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Българска филология”. С богат преподавателски и организационен опит в сферата на гимназиалното образование. Рецензент на учебници и учебни помагала. В „Меридиан 22” преподава в 8.–11. клас.


 

Милена Иванова – IB English B; Student Advisor
Завършила Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, специалност „Английска филология”. Специализирала е за преподавател в International Baccalaureate DP. Преподава IB English B и English A и английски език в 11. и 12. клас. Като съветник консултира учениците за кариерното им ориентиране и кандидатстване във висши учебни заведения в страната и чужбина.

Лозета Григорова- английски език
Завършила Софийския университет, специалности "Класическа филология" и "Английска филология". Дългогодишен преподавател по английски език със специализации в чужбина и опит в лятното езиково обучение по английски език във Великобритания.

                                                         Лиляна Тодорова- английски език

 

 

Тодора Янева- английски език, IB CAS coordinator.
Завършила специалност “Английска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“ със специализация по литература и култура. Дългогодишен преподавател по английски език в НБУ  и ТУ-София в общообразователни курсове и курсове за специалисти. Автор на специализиран курс по английски за историци. Интереси в областта на литературата и културата , както и към приложението на съвременните технологии в чуждоезиковото обучение. Сертифициран CAS координатор.

 

Райничка Пекова – немски език
Завършила Софийския университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Немска филология”. Носител на втори клас квалификация. Дългогодишен преподавател по немски език в гимназии с интензивно изучаване на немски език. В „Меридиан 22” преподава немски език в 9.–12. клас.

 

Венче Младенова – испански език, IB Language ab initio
Завършила Софийския университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Испанска филология”. Притежава магистърска степен – специалност „Преводач-редактор”. Преподава испански език в катедра „Западни езици” на Софийския университет. Специализирала е за IB преподавател. В „Меридиан 22” преподава испански език в 9.–12. клас и IB Spanish ab initio.

 

                                                                         Тодор Иванов- математика

     

                                                                          Нели Стоилова- математика и IB Physics

                                                  Маргарита Николова- физика

Виктория Нечева, IB Biology

                                                                                                                                  Мария Николова-  учител по история и цивилизации

                                                                                                                            Завършила Софийския университет "Св. Климент Охридски", специалност                                                                                                                                     история и журналистика, магистър. Носител на Първа професионално -                                                                                                                                         квалификационна степен. Специализирала във Великобритания - Челтнъм                                                                                                                                   (2013 г.) и Скарбъроу (2015 г.). Автор на статии в областта на дидактиката и                                                                                                                                методиката на преподаване на история, публикувани в исторически научни                                                                                                                                 списания. Съавтор на учебник  по история и цивилизации за 8. клас и автор                                                                                                                                 на две учебни тетрадки по история и цивилизации - за 8. и за 9. клас.

Д-р Момчил Кузманов – история; IB History
Завършил Софийския университет "Св. Климент Охридски", специалност „История”. Защитил докторска степен по археология. Има квалификация от Департамента за информация и усъвършенстване на учители – София. В „Меридиан 22” преподава „История и цивилизация” на английски език в 9.-10. клас и IB History в Дипломната програма. 

 

Ева Радева- география. Завършила Софийския университет "Свети Климент Охридски", специалност "География" и  програма за следдипломна квалификация по английски език и литература, както и втора магистратура, специалност "Комуникация - език, литература, медии" към Факултета за класически и нови филологии. Има квалификационна степен от Департамента за информация и усъвършенстване на учители - София. Преподава география на английски в 9 и 10 клас

Даниела Добрева – предмети "Философски цикъл"  и училищен психолог
Завършила Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Философия”. Специализирала „Методология на преподаването на философски дисциплини”,  „Психодинамика на групите и организационно поведение”,  „Кариерно консултиране”, „Превенция на насилието в юношеска възраст”. Има дългогодишен педагогически и консултантски опит, съавтор е на учебник и учебна тетрадка по „Етика и право” за 10. клас

Проф. д-р Анета Карагеоргиева – ІВ Theory of Кnowledge
Ръководител Катедра „Философия” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Дългогодишен преподавател по Теория на познанието на студенти и в Дипломната програма на ІВ в „Меридиан 22”.  Специализирала е философия за деца и използва тази методология във всичките си класове. Основните й книги са в областта на Теория на познанието и Философия на съзнанието и езика. Квалифициран IB преподавател по Теория на познанието в Дипломната програма

Д-р И. Александрова – IB Biology
Завършила Софийския университет "Св. Климент Охридски", специалност „Биохимия и микробиология”. Научен сътрудник към Българска академия на науките (БАН). Доктор по молекулярна генетика. Специализирала е в престижни университети и научни институти - Испания (1998 - 2001г.) и Англия (2004 – 2005 г.), както и за IB преподавател. Квалифициран IB учител по IB Biology

Игнат Тодоров – IB Economics
Завършил Университета за национално и световно стопанство, специалности „Макроикономика” и „Счетоводство и контрол”, старши асистент в УНСС по микроикономика и макроикономика. Специализирал е за IB преподавател, преподава IB Economics.

 

Аника Петкова - IB Economics

Завършила бакалавърска и магистърска степен в Университета за национално и световно стопанство, специалност "Макроикономика". Редовен асистент,  преподавател по микроикономика и макроикономика. Специализирала е за IB преподавател по IB Economics.

Д-р Соня Дамянова - IB Chemistry

Дипломирана в СУ "Св. Кл. Охридски" като магистър по неорганична и аналитична химия и допълнителна квалификация по методика на обучението по химия и химични технологии. Доктор по екология и опазване на екосистемите. Дългогодишен преподавателски стаж по обща и аналитична химия на студенти в Лесотехническия университет. Специализации в България и Италия, свързани с воден и екологичен мониторинг

                                           Людмила Асенова- IT

Георги Георгиев – физическо възпитание и спорт
Завършил бакалавърска степен в Националната спортна академия със специалност "Треньор по класическа борба" и "Учител по физическо възпитание и спорт" и магистърска степен "Спортна анимация в туризма". Получил международен сертификат „Основен курс за оказване на първа долекарска помощ на деца и ученици“..

Емилия Атанасова - Музика

Завършила е Софийския университет "Св. Климент Охридски", специалност "Музикална педагогика" като бакалавър и магистър.