OБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИна 

КАНДИДАТСТВАНЕ ВЪВ ВИСШИ УЧИЛИЩА

 

Искате да учите в престижен университет в чужбина, но процедурата по кандидатстване и изискванията на учебните заведения ви се струват сложни и объркващи? Искате да учите в чужбина, но все още не сте си избрали какво и къде? Гимназия „Меридиан 22“ ще ви помогне за това. Като международно училище с традиции, от учебната 2015-2016 г. въвеждаме нова консултантска услуга за наши и външни ученици – проучване и избор на подходящия за вас университет, подготовка и подаване на документи за кандидатстване

Гимназия „Меридиан 22“ предоставя следните консултантски услуги:

-    Организиране на презентации на университети и среща с техни представители;
-    Индивидуални срещи и консултации с училищния съветник за избора на специалност и университети. Записването става чрез подаване на заявка на училищния имейл, като се вземат предвид посочените по-долу крайни срокове за съответните държави;
-    Подбор на университети, кореспонденция с учебните институции, ако е необходима такава;
-    Индивидуална работа с кандидатите по написването на мотивационно писмо – съвети за структурата и съдържанието, примерни успешни мотивационни писма;
-    Осигуряване на препоръка/и за кандидата съгласно изискванията и сроковете за всяка държава, в която ученикът подава документи;
-    Изготвяне и превод на академични справки според изискванията на съответните държави;
-    Подготовка на кандидатите за интервю, насрочено от даден университет;
-    Подаване на документите за кандидатстване;
-    Съдействие при кандидатстване за студентски заеми и стипендии.

 

Гимназия „Меридиан 22“ е регистриран център на UCAS - единната система за кандидатстване в държавните колежи и университети във Великобритания. Това дава право да се регистрират кандидати в системата и да се проследяват непосредствено всички етапи от процеса.

При кандидатстване учениците използват код за достъп (buzzword), който се предоставя от училищния съветник след подаването на заявка за кандидатстване.

 

ВАЖНИ ДАТИ И КРАЙНИ СРОКОВЕ за подаване на заявка за кандидатстване към училищния съветник:

 

ДържаваУниверситети и колежиКраен срок
Великобритания през UCAS
 
Само за Кеймбридж и Оксфорд
 
15 септември
Други
 
15 октомври
САЩ
 
Всички15 септември
ХоландияАнглоезични програми15 декември
ГерманияАнглоезични програми15 март
Други държавиАнглоезични програми15 юни на 11. клас

 

ТАКСИ за консултация, подготовка и подаване на документи за кандидатстване:

 

Кандидатстване

За ученици на

Гимназия „Меридиан 22“

За външни кандидати
Във Великобритания през UCAS350 лева400 лева
В друга държава в англоезични програми350 лева400 лева
В повече от една държава400 лева500 лева

        
Важно: Цената на услугата не включва таксите, изисквани от университетите за подаване на документи, които се плащат от кандидата директно на съответната институция.

 

За контакти:

Училищен съветник: Милена Иванова
E-mail: highschool@meridian22.org