Учебен процес


 

Училището следва държавните образователни стандарти и работи по учебен план, одобрен от Министерството на образованието и науките за гимназия с интензивно изучаване на чужди езици. 
„Меридиан 22“ също е международно училище, в което се прилага  Дипломната програма на Международния бакалауреат в 11. и 12. клас.
Учебната година има два срока, чието начало и край се обявява всяка година със заповед на министъра на образованието и науката. Ваканциите за всяка учебна година се определят със заповед на министъра на образованието и науката.
Учебните седмици са 36 за 8.-11.клас и 31 за 12.клас. 
Учебните часове са организирани в блокове по 80 минути.
Предметите, които се изучават в 8.клас, са: български език и литература, английски език, математика, философия, информационни технологии, изобразително изкуство, музика, физическо възпитание и спорт.

Предметите, които се изучават в 9.клас, са: български език и литература, английски език, втори чужд език (немски/ испански), математика, информационни технологии, информатика, история и цивилизация, география и икономика, философия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, изобразително изкуство, музика, физическо възпитание и спорт.

Предметите, които се изучават в 10. клас, са: български език и литература, английски език, втори чужд език (немски/ испански), математика, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика, философия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, изобразително изкуство, музика, физическо възпитание и спорт.

Предметите, които се изучават в 11. клас, са: български език и литература, английски език, втори чужд език (немски/ испански), математика, история и цивилизация, география и икономика, философия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физическо възпитание и спорт.

Предметите, които се изучават в 12. клас, са: български език и литература, английски език, втори чужд език (немски/ испански), математика, история и цивилизация, свят и личност, география и икономика, физическо възпитание и спорт.

 

В края на 10. клас се провежда НВО по БЕЛ и математика за завършен първи гимназиален етап.

Петгодишното обучение за българска диплома за средно образование завършва със зрелостни изпити по български език и литература и втори предмет по избор.

Двегодишното обучение в Дипломната програма на ІВ, провеждано в последните две години на гимназиалния етап, завършва с изпитна сесия, администрирана от ІВ и със стандартизирани изпити за цял свят с международно външно оценяване. Освен външното оценяване по всеки предмет има и вътрешно оценяване, което се модерира от IB. 

Българските дипломи за средно образование се получават през месец юни в годината на завършването на 12.клас.

Резултатите от ІВ дипломите излизат на 6 юли за ІВ училищата по целия свят, а дипломите се получават в средата на месец август.


 

Списъци със задължителна литература по български език и литература

 

Осми клас

Античност
1. Старогръцка митология. Митове за Прометей, за Едип;
Троянски митологичен цикъл;
2. "Илиада" (Омир, епическа поема): откъси от I, VI, XXII, XXIV песен
3. "Любов" (Сафо)
4. "Антигона" (Софокъл, трагедия)

Средновековие
5. Библия. Библейски сюжети за грехопадението, Каин и Авел, Мойсей; за Исус, за Богородица; откъси от Евангелие от Матей и от Евангелие от Йоан
6. "Пространно житие на Константин – Кирил"
7. "Азбучна молитва" (К. Преславски)
8. "За буквите" (Черноризец Храбър)

Ренесанс

9. Из "Декамерон" (Дж. Бокачо, новелистичен сборник): Ден първи, Новела трета – "Притчата за трите пръстена"

10. "Дон Кихот" (М. де Сервантес, роман)

11. "Хамлет" (У. Шекспир, трагедия)

12. Сонет 91 ("Един се хвали с ловкост и успехи..."), Сонет 130 ("Очите ѝ не са звезди...") (У. Шекспир

 

Девети клас

              
Просвещение

"Пътешествията на Гъливър", Джонатан Суифт

 

Романтизъм

"Дон Жуан", Джордж Байрон

"Евгений Онегин", Александър С. Пушкин

 

Реализъм
"Дядо Горио", Оноре дьо Балзак

"Мадам Бовари", Гюстав Флобер

 

Модернизъм
"Сплин", Шарл Бодлер
"Есенна песен", Пол Верлен

 

Българско вързаждане

"История славянобългарска", Паисий Хилендарски

"Изворът на белоногата", Петко Р. Славейков

Христо Ботев - Стихотворения
 

 

Десети клас

 

Иван Вазов - „Епопея на забравените”, поетически цикъл; „Под игото” , роман

Алеко Константинов – „Бай Ганьо” , книга

Пенчо Славейков – „Cis moll”, поема

Пейо Яворов – стихотворения

Димчо Дебелянов – стихотворения

Елин Пелин – „Гераците”, повест

Гео Милев – „Септември”, поема

Христо Смирненски – „Зимни вечери”, поетически цикъл

Атанас Далчев – стихотворения

Йордан Йовков – „Индже”, „Албена”, разкази

Никола Вапцаров – стихотворения

Димитър Димов – „Тютюн”, роман

Николай Хайтов – „Дърво без корен”, разказ

Йордан Радичков – „Нежната спирала”, разказ

 

Единадесети клас

1. „Железният светилник“ (Д. Талев) - роман

2. „Бай Ганьо журналист“ (А. Константинов) – от книгата „Бай Ганьо”

3. „Балкански синдром“ (Ст. Стратиев) –комедия

4. „Паисий“, „Новото гробище над Сливница”, При Рилския манастир“

(Вазов) - стихотворения

5. „История“ (Н. Вапцаров)

6. „Ноев ковчег“ (Й. Радичков) – роман

7. „Борба“,  „До моето първо либе“ (Хр. Ботев) - стихотворения

8. „Андрешко“ (Елин Пелин) - разказ

9. „Приказка за стълбата“ (Хр. Смирненски) - фейлетон

10.  „Крадецът на праскови“ (Ем. Станев) - повест

11. „Градушка“ (П. Яворов) - поема

12. „Спи езерото“ (П. П. Славейков) – лирическа миниатюра

 

 

Дванадесети клас

Христо Смирненски – поезия: "Да бъде ден!", "Ний", "Йохан", "Юноша", "Стария музикант", "Цветарка", "Зимни вечери"
Гео Милев – поемата "Септември"
Атанас Далчев – поезия: "Прозорец", "Болница", "Стаята", "Къщата", "Повест", "Книгите", "Камък", "Дяволско"
Елисавета Багряна – поезия: "Кукувица", "Стихии", "Потомка", "Вечната"
Йордан Йовков – разкази: "Песента на колелетата", "Последна радост", "Шибил", "През чумавото", "Индже", "Албена", "Другоселец", "Серафим"
Никола Вапцаров – поезия: "Вяра", "Писмо"("Ти помниш ли..."), "Песен за човека", "Сън", "История", "Завод", "Кино", "Прощално", "Борбата е безмилостно жестока..."
Димитър Димов – романът "Тютюн"
Димитър Талев – романът "Железният светилник"


 

English Reading Lists

9th grade

1. Oscar Wilde - The Picture of Dorian Gray
2. Jerome K. Jerome - Three Men in a Boat
3. Mark Twain - The Adventures of Tom Sawyer
4. Washington Irving - The Legend of Sleepy Hollow; Rip Van Winkle


10th grade 

Katherine Mansfield - The Garden Party and Other Stories
Virginia Woolf - To the Lighthouse
Jerome David Salinger - The Catcher in the Rye


Reading List for English B Students 

1. Harper Lee - To Kill a Mockingbird
2. George Orwell - 1984
3. William Golding - Lord of the Flies
4. Charles Dickens - Great Expectations
5. Stephen Chbosky - The Perks of Being a Wallflower
6. Tennessee Williams - A Streetcar Named Desire
7. Emily Bronte - Wuthering Heights
8. Scott Fitzgerald - The Great Gatsby

* Books 1 to 4 must be read during the summer holiday.
* At the beginning of next school year students are expected to bring a list of at least 200 words from the 4 novels, typed and numbered.
* Books 5 to 8 will be read during the school year, but it is a good idea to have them ready at home.