За нас

От създаването си през 1998 г. Частна гимназия „Меридиан 22“ изгради име като едно от утвърдените училища в сферата на гимназиалното образование в България. С получаването на пълноправното си членство в Организацията на международния бакалауреат през 2009 г. гимназията придоби статут на международно училище, което предлага нейната Дипломна програма. Това поставя пред нас високи цели и отговорности в унисон с ценностите и принципите на IB.


Името на Гимназия „Меридиан 22“ се превърна в синоним на високо качество на обучението, основен принос за което има екипът от взискателни преподаватели с международни квалификации и опит. Работата в малки групи, индивидуалният подход към учениците и уникалната академична атмосфера са гаранция за постигане на отлични дипломи – IB и български, от нашите възпитаници и тяхната успешна реализация в най-добрите университети в чужбина и в страната.

МИСИЯ 

НА "МЕРИДИАН 22"

 

Ценностите и целите ни като международна образователна институция са основани на етическите принципи, заложени в мисията на IB, и са отразени в мисията на Частна гимназия „Меридиан 22“.

 

Нашата мисия е да създаваме образователна среда, която насърчава и мотивира учениците да усвоят знанията и уменията, необходими за успеха им в динамичния и изпълнен с предизвикателства 21. век. Целта ни е да обогатим личността и културната им идентичност в дух на интернационализъм, самоуважение, зачитане на другите и съзнание, отворено към света. Ние ги насърчаваме да бъдат упорити и уверени в себе си принципни личности, можещи да вземат почтени и отговорни решения при определянето и постигането на целите си, устремени към бъдеще в един по-добър, по-балансиран и загрижен свят.

 Реализация на възпитаниците на „Меридиан 22”:

London School of Economics (LSE) 
University College London (UCL) 
Cardiff University 
University of Dublin 
University of Greenwich, London 
Queen Mary University, London 
Kingston University, London 
Richmond University, London 
University of Manchester 
University of Surrey 
Birmingham City University 
University of Portsmouth

Erasmus University, Rotterdam 
University College, Maastricht 
University of Groningen 
University of Vienna 
Webster University, Vienna 
Cesar Ritz Colleges, Switzerland 
lstituto Europeo di Design, Milano 
Sofia University "St. Kliment Ohridski" 
Sofia Medical University, 
New Bulgarian University 
Nicholls State University, USA 
William Jessup University, USA, etc.