Меридиан 22
World School
International Baccalaureate

Дипломна програма на IB

Дипломната програма на IB е престижна международна образователна програма за ученици от гимназиален етап. Тя е разработена от Организацията на международния бакалауреат (International Baccalaureate Organisation – ІВO) и се преподава единствено в училища, които са нейни членове.

Международният бакалауреат е образователна организация, основана през 1968 година в Швейцария по идея на група талантливи, напредничави учители в Женева.

 

Мисия на IBO

 

Организацията на международния бакалауреят има за цел  да развива търсещи, знаещи, загрижени млади хора, които спомагат за създаването на по-добър и по-мирен свят чрез междукултурно разбирателство и уважение.


За постигането на тази цел организацията работи с училища, правителства и международни организации за създаване на модерни и стимулиращи програми за международно образование със строги и взискателни критерии за оценяване.


Тези програми насърчават учащите се по целия свят да бъдат активни, състрадателни, любознателни хора, които разбират, че другите, със своите различия, също могат да бъдат прави.

 

 

Профил на IB ученика

 

Профилът на IB ученика е мисията на организацията, представена чрез резултатите, които цели модерното образование на 21 век.

 

Профилът на ученика е дългосрочна визия за образованието. Той е съвкупност от идеи, които вдъхновяват, мотивират и поставят фокус на работата на училищата и учителите, като ги обединяват в една обща цел.

 

Като IB ученици ние се стремим да бъдем:

 

 
ЛЮБОЗНАТЕЛНИ

ЗНАЕЩИ

МИСЛЕЩИ

 ОБЩУВАЩИ

ПРИНЦИПНИ

НЕПРЕДУБЕДЕНИ

ЗАГРИЖЕНИ

 РИСКУВАЩИ

УРАВНОВЕСЕНИ

РАЗСЪЖДАВАЩИ

 

Прочетете пълния профил на IB ученика на сайта на IBO.

 

 

 

Вече повече от 40 години ІВO е признат лидер в международното образование. Училищата, които членуват в организацията и прилагат нейните програми за различните етапи на средното образование - начален, прогимназиален и гимназиален, непрекъснато увеличават броя си и към 2014 г. те са 3 865 в 148. "Меридиан 22" е член на това световно семейство от 2009 г. и е едно от петте оторизирани IB училища в България, които предлагат Дипломната програма на IB.


Дипломната програма на IB подготвя учениците за успешна реализация във висши учебни заведения и живота в глобализиращия се свят.

Тази балансирана образователна програма с високи академични изисквания и изпити в края на курса на обучение подготвя ученици между 16 и 19 години (в последните две години на средното училище) за успешната им реализация в университета и живота. Разработена е така, че да отговаря на интелектуалните, социалните, емоционалните и физическите потребности на учениците. Програмата е спечелила признанието и високата оценка на водещите университети в целия свят.

Двугодишният курс осигурява интензивна предуниверситетска подготовка. Методологията и програмите са разработени от международни специалисти на базата на съчетанието между специализацията, характерна за някои образователни системи, и общообразователния подход, предпочитан от други, без да се копира нито едната. Това дава възможност Дипломната програма на IB да бъде интегрирана в различни национални системи. Главните цели на IB са да даде на учащите се едно балансирано образование и да улесни географската и културната им мобилност.

 

Обучението, с изключение на предметите роден език и втори чужд език, се провежда на английски, френски или испански език. В "Меридиан 22" езикът на обучение е английски.