Меридиан 22
World School
International Baccalaureate

Through high quality education to a better world!

Through high quality education to a better world!

Through high quality education to a better world!

Прием


Гимназия "Меридиан 22" предлага обучение от 8. до 12. клас. Училището има ограничен брой места, тъй като фокусът на образователния процес е върху индивидуалния подход към всеки ученик.

 

Целта на приема е да се изберат тези ученици, които ще могат да оползотворят по най-добрия възможен начин образователните възможности, които училището предлага.

 

Освен български ученици, в училището се обучават младежи с различна националност, които идват от различна етническа и културна среда. Политиката за прием на "Меридиан 22" насърчава това многообразие и се стреми всички ученици да получат най-доброто от образователната среда и да постигнат своите образователни цели.

 

Пълна информация за приема може да намерите в нашата Политика за прием:

 

 

 

ВАЖНИ ДАТИ

Прием за 2018 - 2019 учебна година

 

 

Регистрация за изпит:

до 24 март 2018 г.

 

Изпит:

24 март 2018 г., събота, 8:30 ч.

В деня на изпита кандидатите трябва да са в училище в 8.15 ч.

 

Обявяване на резултатте:

28 март 2018 г., сряда

 

 

 КАНДИДАТСТВАНЕ ГОДИШНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Прием в 8. клас
 За 8. клас:

 

Регистрация за изпит
-  Попълване на заявление за явяване на изпит
-  Внасяне на регистрационна такса – 50 лева
-  Копие от бележник за 7. клас /І страница и страницата с оценките от І срок/

 

Изпит
   1. Български език и литература
   - тест по български език и литература - 25 въпроса
   - трансформиращ преразказ
   2.Тест по математика  


При регистрацията училището предоставя примерни изпитни материали. Резултатите се обявяват в срок от 4 дни след изпита.

 

Състезателен бал
Състезателният бал се формира от:
-    резултата от приемния изпит (умножен по 3)
-    среден успех (първи срок или завършен 7. клас)
-    оценка по български език (първи срок или завършен 7. клас)
-    оценка по математика (първи срок или завършен 7. клас)

 

Въз основа на резултатите от изпита на кандидата се предлага място. Провежда се интервю със семейството и ученика, на която те се запознават с Правилника на училището.

 

Записване
Записването става чрез сключване на договор за обучение и заплащане на годишна такса. То започва след обявяването на резултатите и продължава до попълване на свободните места. Удостоверението за завършен 7. клас се представя след получаването му от съответното училище.

 

EUR 2700

   
Прием в 9. – 12. клас по българската програма
 За 9. - 12. клас

-  Попълване на заявление
-  Академична справка (І срок или завършен клас)
-  Приемен/приравнитлен изпит/и (ако е необходимо и/или изискано от РУО) и заплащане на необходимата изпитна такса в зависимост от броя изпити.

 

Въз основа на документите и резултатите от изпита на кандидата се предлага място. Провежда се интервю със семейството и ученика, на която те се запознават с Правилника на училището.

 

Записване
Записването става чрез сключване на договор за обучение и заплащане на съответната такса за обучение.

 по българската програма:

EUR 2700
   
Прием в Дипломната програма на IB За Дипломната програма на IB

Регистрация
-    Заявление
-    Академична справка (І срок или завършен клас) или копие от бележник - среден успех над 4.50
-    Мотивационно писмо на английски език до Комисията по приема (до 400 думи)
-    Регистрационна такса - 50 лв. (кандидати от други училища)

Приемен изпит
Изпитът по английски език е базиран на формата на Cambridge Certificate in Advanced English.
При регистрацията училището предоставя примерни изпитни материали.

 

Резултатите се обявяват в срок от 7 дни след изпита.


Състезателен бал
Състезателният бал се формира от:
-    Изпита по английски език
-    Средния успех от 10. клас (І срок на 10. клас)

 

На кандидатите се предлага място в Дипломната програма след одобрението на Комисията по приема, която включва IB координатора, ученическия съветник, училищния психолог и учители. Комисията взема решението си относно кандидата въз основа на:

-    състезателния бал
-    интервюто относно мотивацията на кандидата и познаването на профила на IB ученика и мисията на IB, изискванията на IB и правилника и ценностите на училището.

 
Записване
Записването се извършва чрез сключване на договор за обучение и заплащане на годишна такса.

Записването в Дипломната програма на IB става, след като кандидатът и неговите родители/настойници декларират, че познават и приемат изискванията и правилата на IB. Изборът на предметите се прави от кандидата с подкрепата и насоките на IB координатора и ученическия съветник.

 

 

Ученици от "Меридиан 22":

EUR 4500

 

Ученици от други училища:

EUR 5500