Меридиан 22
World School
International Baccalaureate

Oбучение в чужбина

КАНДИДАТСТВАНЕ ВЪВ ВИСШИ УЧИЛИЩА

 

Искате да учите в престижен университет в чужбина, но процедурата по кандидатстване и изискванията на учебните заведения ви се струват сложни и объркващи? Искате да учите в чужбина, но все още не сте си избрали какво и къде? Гимназия „Меридиан 22“ ще ви помогне за това. Като международно училище с традиции, от учебната 2015-2016 г. въвеждаме нова консултантска услуга за наши и външни ученици – проучване и избор на подходящия за вас университет, подготовка и подаване на документи за кандидатстване

Гимназия „Меридиан 22“ предоставя следните консултантски услуги:

-    Организиране на презентации на университети и среща с техни представители;
-    Индивидуални срещи и консултации с училищния съветник за избора на специалност и университети. Записването става чрез подаване на заявка на училищния имейл, като се вземат предвид посочените по-долу крайни срокове за съответните държави;
-    Подбор на университети, кореспонденция с учебните институции, ако е необходима такава;
-    Индивидуална работа с кандидатите по написването на мотивационно писмо – съвети за структурата и съдържанието, примерни успешни мотивационни писма;
-    Осигуряване на препоръка/и за кандидата съгласно изискванията и сроковете за всяка държава, в която ученикът подава документи;
-    Изготвяне и превод на академични справки според изискванията на съответните държави;
-    Подготовка на кандидатите за интервю, насрочено от даден университет;
-    Подаване на документите за кандидатстване;
-    Съдействие при кандидатстване за студентски заеми и стипендии.

 

Гимназия „Меридиан 22“ е регистриран център на UCAS - единната система за кандидатстване в държавните колежи и университети във Великобритания. Това дава право да се регистрират кандидати в системата и да се проследяват непосредствено всички етапи от процеса.

При кандидатстване учениците използват код за достъп (buzzword), който се предоставя от училищния съветник след подаването на заявка за кандидатстване.

 

ВАЖНИ ДАТИ И КРАЙНИ СРОКОВЕ за подаване на заявка за кандидатстване към училищния съветник:

 

Държава Университети и колежи Краен срок
Великобритания през UCAS
Само за Кеймбридж и Оксфорд
15 септември
Други
15 октомври
САЩ
Всички 15 септември
Холандия Англоезични програми 15 декември
Германия Англоезични програми 15 март
Други държави Англоезични програми 15 юни на 11. клас

 

ТАКСИ за консултация, подготовка и подаване на документи за кандидатстване:

 

Кандидатстване

За ученици на

Гимназия „Меридиан 22“

За външни кандидати
Във Великобритания през UCAS 350 лева 400 лева
В друга държава в англоезични програми 350 лева 400 лева
В повече от една държава 400 лева 500 лева

       
Важно: Цената на услугата не включва таксите, изисквани от университетите за подаване на документи, които се плащат от кандидата директно на съответната институция.

 

За контакти:

Училищен съветник: Милена Иванова
E-mail: highschool@meridian22.org