Меридиан 22
World School
International Baccalaureate

Други дейности

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

- Час на училището ASSEMBLY: срещи с изявени личности, презентации на ученици
- Благотворителна дейност - благотворителни базари и концерти
- Празници на културата и изкуствата
- Участие в концерти, спектакли, конкурси
- Зелени училища, учебни екскурзии, спортни лагери
- Международни проекти
- Инициативи за опазване на околната среда: ЗЕЛЕНА КАМПАНИЯ

 

КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ

- ИНТЕРАКТ КЛУБ
- Театрална и вокална групи
- Фолклорни, спортни и модерни танци
- Отборни и индивидуални спортове - футбол, тенис на маса
- Училищен вестник THE MERIDIAN TIMES:

 

 

Броеве на THE MERIDIAN TIMES

2015 - 2016

учебна година

     
 

Пролет

3/2016

     

2014 - 2015

учебна година

       

 

Есен

11/2014

Зима

2/2015

   

2013 - 2014

учебна година


     
 

Есен

11/2013

     

2012-2013

учебна година

Есен

   11/2012   

Зима

   01/2013   

Пролет-лято

    06/2013   


2011-2012

учебна година   

Пилотен брой

06/2012
 

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛНИ КОНЦЕРТИ

"20 години МЕРИДИАН 22" (4 декември 2013 г.)

"Вкусът на времето"

"Да бъде българският род" (28.03.2012 г.) - Прочетете "Моето усещане за родината" - размисли в поезия и проза на наши ученици!

"Да дарим искрица радост" - представление на комедията „Безпаметна любов” (29.03.2010 г.) и Празник на езиците (30.03.2010 г.)

 

 

ПРОЕКТИ

Международен проект на обменни начала с Wildwood School, Лос Анджелис, САЩ - април 2010 г.