Меридиан 22
World School
International Baccalaureate

Други дейности

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

- Час на училището ASSEMBLY: срещи с изявени личности, презентации на ученици
- Благотворителна дейност - благотворителни базари и концерти
- Празници на културата и изкуствата
- Участие в концерти, спектакли, конкурси
- Зелени училища, учебни екскурзии, спортни лагери
- Международни проекти
- Инициативи за опазване на околната среда: ЗЕЛЕНА КАМПАНИЯ

 

КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ

- ИНТЕРАКТ КЛУБ
- Театрална и вокална групи
- Фолклорни, спортни и модерни танци
- Отборни и индивидуални спортове - футбол, тенис на маса
- Училищен вестник THE MERIDIAN TIME

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Издаване на диплома за средно образование 


Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи. Заявление.

 

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити


Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Преместване на ученици