Меридиан 22
World School
International Baccalaureate

Учебен процес

Училището следва държавните образователни изисквания и работи по учебен план, одобрен от Министерството на образованието и науките за гимназия с интензивно изучаване на чужди езици.

„Меридиан 22“ също е международно училище, в което се прилага  Дипломната програма на Международния бакалауреат в 11. и 12. клас.

Учебната година има два срока, чието начало и край се обявява всяка година със заповед на министъра на образованието и науката. Ваканциите за всяка учебна година се определят със заповед на министъра на образованието и науката.

Учебните седмици са 36 за 8.-11.клас и 31 за 12.клас.

Учебните часове са организирани в блокове по 80 минути.

Предметите, които се изучават в 8.клас, са: български език и литература, английски език, математика, информационни технологии, изобразително изкуство, музика, физическо възпитание и спорт.

Предметите, които се изучават в 9.клас, са: български език и литература, английски език, втори чужд език (немски/ испански), математика, информационни технологии,информатика, история и цивилизация, география и икономика, психология и логика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, изобразително изкуство, музика, физическо възпитание и спорт.

Предметите, които се изучават в 10. клас, са: български език и литература, английски език, втори чужд език (немски/ испански), математика, информационни технологии, информатика, история и цивилизация, география и икономика, етика и право, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физическо възпитание и спорт.

Предметите, които се изучават в 11. клас, са: български език и литература, английски език, втори чужд език (немски/ испански), математика, история и цивилизация, география и икономика, философия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физическо възпитание и спорт.

Предметите, които се изучават в 12. клас, са: български език и литература, английски език, втори чужд език (немски/ испански), математика, история и цивилизация, свят и личност, география и икономика, физическо възпитание и спорт.

Петгодишното обучение за българска диплома за средно образование завършва със зрелостни изпити по български език и литература и втори предмет по избор.

Двегодишното обучение в Дипломната програма на ІВ, провеждано в последните две години на гимназиалния етап, завършва с изпитна сесия, администрирана от ІВ и със стандартизирани изпити за цял свят с международно външно оценяване. Освен външното оценяване по всеки предмет има и вътрешно оценяване, което се модерира от IB.

Българските дипломи за средно образование се получават през месец юни в годината на завършването на 12.клас.

Резултатите от ІВ дипломите излизат на 6 юли за ІВ училищата по целия свят, а дипломите се получават в средата на месец август.

 

Списъци със задължителна литература по български език и литература

 

Осми клас

Античност
1. Старогръцка митология. Митове за Прометей, за Едип; Троянски митологичен цикъл;
2. „Илиада" (Омир, епическа поема): откъси от I, VI, XXII, XXIV песен
3. „Любов" (Сафо)
4. „Антигона" (Софокъл, трагедия)

Средновековие
5. Библия. Библейски сюжети за грехопадението, Каин и Авел, Мойсей; за Исус, за Богородица; откъси от Евангелие от Матей и от Евангелие от Йоан
6. „Пространно житие на Константин-Кирил"
7. „Азбучна молитва" (Константин Преславски)
8. „За буквите" (Черноризец Храбър)

Ренесанс

9. Из „Декамерон" (Джовани Бокачо, новелистичен сборник): Ден първи, новела трета – „Притчата за трите пръстена"
10. „Дон Кихот" (Мигел де Сервантес, роман)
11. „Хамлет" (Уилям Шекспир, трагедия)
12. Сонет 91 („Един се хвали с ловкост и успехи..."); сонет 130 („Очите ѝ не са звезди...") (У. Шекспир)

 

Девети клас

1."Пътешествията на Гъливер"- Джонатан Суифт
2. "Дон Жуан"- Джордж Байрон
3. "Евгений Онегин"- Александър Пушкин
4. "Дядо Горийо"- Оноре дьо Балзак
5. "Мадам Бовари"- Гюстав Флобер
6. "История славянабългарска"- Паисий Хилендарски
7. "Изворът на белоногата"- Петко Р. Славейков
8. Стихотворения- Христо Ботев

Десети клас

Франческо Петрарка – „Канцониере” (поетически сборник)
Джовани Бокачо – „Декамерон” (новелистичен сборник)
Мигел де Сервантес – „Дон Кихот” (роман)
Уилям Шекспир – „Хамлет” (трагедия), сонети
Жан-Батист Молиер – „Тартюф” (комедия)
Даниел Дефо – „Робинзон Крузо” (роман)
Александър Дюма – „Граф Монте Кристо” (роман)
Оноре дьо Балзак – „Дядо Горио” (роман)
Ги дьо Мопасан – „Бел Ами” (роман)
Николай Василиевич Гогол – „Шинел” (повест)
Антон Павлович Чехов – разкази
Шарл Бодлер – „Цветя на злото” (стихосбирка)
Пол Верлен – лирика
Паисий Хилендарски – История славянобългарска
П. Р. Славейков – „Изворът на Белоногата” (поема)
Любен Каравелов – „Българи от старо време” (повест)


Единадесети клас

Христо Ботев – поезия: "Майце си", "Към брата си", "Елегия", "Борба", "До моето първо либе", "На прощаване", "Хаджи Димитър", "Моята молитва", "Обесването на Васил Левски"
Иван Вазов – поезия: "Българският език", "Отечество любезно", "При Рилския манастир", "Елате ни вижте", "Линее нашто поколение", "Епопея на забравените"-"Левски", "Паисий", "Кочо", "Опълченците на Шипка"; разказът "Дядо Йоцо гледа"; повестта "Чичовци"; романът "Под игото"
Алеко Константинов – фейлетонът "Разни хора, разни идеали"; книгата "Бай Ганьо"
Пенчо Славейков – поезия: "Cis moll", "Ни лъх не дъхва над полени", "Спи езерото; Белостволи буки", "Самотен гроб в самотен кът"; поемата "Ралица"
Пейо Яворов – поезия: "Градушка", "Заточеници", "Ще бъдеш в бяло", "Две хубави очи", "Стон", "Две души", "Сенки", "Песента на човека", "Маска"
Елин Пелин – разкази: "Ветрената мелница", "Косачи", "Задушница", "Мечтатели", "На оня свят", "Андрешко", "Чорба от греховете на отец Никодим", "Занемелите камбани" повестта "Гераците"
Димчо Дебелянов – поезия: "Черна песен", "Пловдив", "Да се завърнеш...", "Помниш ли, помниш ли...", "Спи градът", "Миг", "Един убит", "Сиротна песен", "Тиха победа"

 

Дванадесети клас

Христо Смирненски – поезия: "Да бъде ден!", "Ний", "Йохан", "Юноша", "Стария музикант", "Цветарка", "Зимни вечери"
Гео Милев – поемата "Септември"
Атанас Далчев – поезия: "Прозорец", "Болница", "Стаята", "Къщата", "Повест", "Книгите", "Камък", "Дяволско"
Елисавета Багряна – поезия: "Кукувица", "Стихии", "Потомка", "Вечната"
Йордан Йовков – разкази: "Песента на колелетата", "Последна радост", "Шибил", "През чумавото", "Индже", "Албена", "Другоселец", "Серафим"
Никола Вапцаров – поезия: "Вяра", "Писмо"("Ти помниш ли..."), "Песен за човека", "Сън", "История", "Завод", "Кино", "Прощално", "Борбата е безмилостно жестока..."
Димитър Димов – романът "Тютюн"
Димитър Талев – романът "Железният светилник"

 

 

English Reading Lists

9th grade

1. Oscar Wilde - The Picture of Dorian Gray
2. Jerome K. Jerome - Three Men in a Boat
3. Mark Twain - The Adventures of Tom Sawyer
4. Washington Irving - The Legend of Sleepy Hollow; Rip Van Winkle


10th grade


Katherine Mansfield - The Garden Party and Other Stories
Virginia Woolf - To the Lighthouse
Jerome David Salinger - The Catcher in the Rye


Reading List for English B Students

1. Harper Lee - To Kill a Mockingbird
2. George Orwell - 1984
3. William Golding - Lord of the Flies
4. Charles Dickens - Great Expectations
5. Stephen Chbosky - The Perks of Being a Wallflower
6. Tennessee Williams - A Streetcar Named Desire
7. Emily Bronte - Wuthering Heights
8. Scott Fitzgerald - The Great Gatsby

* Books 1 to 4 must be read during the summer holiday.
* At the beginning of next school year students are expected to bring a list of at least 200 words from the 4 novels, typed and numbered.
* Books 5 to 8 will be read during the school year, but it is a good idea to have them ready at home.