Меридиан 22
World School
International Baccalaureate

Събития

Записване на приетите ученици в VІІІ клас за учебната 2018/ 2019 г.

22.06.2018 г.

 

За ученици от ЧОУ „Меридиан 22“

 

До 6 юли 2018 г . да представят:

-          копие от свидетелството за основно образование

-          документ, удостоверяващ резултатите от НВО по БЕЛ и математика

 

 

За ученици от други училища

 

Между 26.06. и 06.07. 2018г.  -  ще получат служебна бележка от ЧГ „Меридиан 22“, че ще бъдат записани;

 

До 13.07.2018 г. да представят:

-          удостоверение за преместване от досегашното училище;

-          копие от свидетелство за основно образование

-          документ, удостоверяващ резултатите от НВО по БЕЛ и математика